Brazil Strategy Implementation Process.

The Brazil Strategy of the Norwegian government was published last March following a 9 month development process where BNCC members were deeply involved. The implementation process is underway. The below invitation is one element in that process. BNCC encourages all with an interest in the subject to attend.

INVITASJON TIL BRASIL-FORUM

Brasil blir en stadig viktigere økonomisk og politisk samarbeidspartner for Norge og norske bedrifter og organisasjoner. Regjeringens Brasil-strategi ble lagt frem for snart et år siden, og inneholder en rekke konkrete oppfølgingsforslag. Det arbeides med utformingen av en handlingsplan for ytterligere konkretisering av de målsettingene og føringene som ligger i strategien. Uavhengig av arbeidet med denne handlingsplanen skjer det mye på en rekke områder i vårt myndighetssamarbeid med Brasil.

Energisamarbeid og kunnskapssamarbeid er to slike områder. Vi ønsker å orientere om myndighetsarbeidet på disse viktige områdene og samtidig invitere til diskusjon og innspill fra interesserte og berørte aktører. Dette er også temaer som brasilianske myndigheter har signalisert en klar interesse for et tettere samarbeid med Norge om. Brasil-strategien ble utformet i et tett og godt samspill med ressurspersoner fra en rekke forskjellige bedrifter, organisasjoner, foreninger og institusjoner. Med Brasil-forum ønsker vi å skape en arena for fortsatt dialog og samarbeid om hvordan vi best kan nå målsettingene i Brasil-strategien, og om hvordan myndighetsarbeidet best kan støtte opp om hele bredden av norske aktørers interesser i samarbeidet med Brasil. Øvrige tema vil bli diskutert i senere Brasil-forum.

Velkommen til Brasil-forum i Litteraturhuset fredag 9. mars klokken 10.00-13.00 med innledninger fra:
Statssekretær Torgeir Larsen, Utenriksdepartementet
Statssekretær Per Rune Henriksen, Olje- og energidepartementet
Statssekretær Kyrre Lekve, Kunnskapsdepartementet

Det vil i tillegg legges frem hovedkonklusjoner fra en studie om potensialet for styrket kunnskapssamarbeid mellom Norge og Brasil, og vi vil dessuten få høre mer om brasilianske myndigheters storsatsing på internasjonalisering av utdanning gjennom programmet ”Science without Borders” fra Chargé d’affaires a.i. Paulo Guimarães ved den brasilianske ambassaden in Oslo.

Tid: Fredag 9. mars, klokken 10.00-13.00
Sted: Litteraturhuset, Amalie Skram

Påmelding: Innen fredag 2. mars til sts@mfa.no